2017 © Asociace vizážistů a stylistů ČR

LiveZilla Live Help

Asociace vizážistů a stylistů

České republiky


Člen Gold

Člen Silver

Člen programu vzdělávání


Podpora a informační servis:

informace o čemkoliv týkající se   problematiky  oboru. Máte k dispozici email I telefon a vaše problémy z praxe s vámi konzultujeme okamžitě


x


Zvýšení vaší prestiže u klientů

Online ověření vašeho členství na hlavní stránce webu avs.czx


Možnost užívat logo

A další znaky a označení za člena Asociace vizážistů a stylistů ČR


x


Prezentace u našich partnerů

Například seznam.cz kde jsou členové zopbrazováni jako vizážisté s logem AVS-ČR


x


Doporučení klientům a pracovní nabídky

od klientů I firem které poptávají na základě naší propagace služby. Klienty vám posíláme bez provizí či poplatků. Přednost mají členové s portfoliem.


x

x


Vaše webová vizitka na stránce avs.cz

Vaše vlastní webová vizitka na našich stránkách


x


Garance kvality služeb

Váš klient má jistotu našeho ručení za služby, které mu poskytujete do výše členského poplatku. V případě nekvalitní služby poskytneme náhradu službou zdarma.


x

x


Dotace na prezentaci

dotaci 2000,-Kč poskytujeme každému členovi na pořízení portfolia (booku) v AVS-ČR


x

x

Půjčovna vybavení pro členy

x


Publikování vaší práce

V Makeup Magazinu a dalších odborných médiích


x


Sleva na vzdělávání

Veškeré kurzy workshopy a semináře jsou pro vás jako člena levnější. Čím více se naučíte tím více ušetříte


20%

10%

15%


Následné konzultace po kurzu

Kurzem nic nekončí i v budoucnu máte možnost konzultovat problematiku z praxe.Členství v porotě soutěže o Nejlepší výrobek roku

Testujete a hodnotíte produkty které výrobci a dovozci považují za svou nejlepší produkci a přihlásili je do soutěže.


x

x

Členství v programu GOLD

je určeno pro vizážisty, kteří se věnují oboru, jsou připraveni neustále se zdokonalovat, vzdělávat a rozvíjet. U poskytovaných služeb dokáží prokázat jejich kvalitu a tu garantovat jak Asociaci vizážistů a stylistů ČR tak zejména klientům. Asociace vizážistů a stylistů ČR vám pak pomůže se zvýšením vaší prestiže.  Usnadníme vám praktické uplatnění v oboru servisem zahrnující nejen nepřetržité možnostio konzultací a čerpání ze zkušeností dalších profesionálů, ale také řadu praktických výhod které najdete v tabulce níže.

Členství v programu SILVER

je určeno zejména pro vizážisty, kteří mají obor jako doplňkovou nebo vedlejší činnost. Rozsah služeb je menší, přesto na profesionální úrovni. Od nás člen SILVER získává zvýýhodnění a řadu služeb k snazšímu a pohodlnějšímu získávání informací vzdělávání I prezentace. Srovnání rozdílů mezi členskými programy GOLD a  SILVER najdete v tabulce níže

Členství v programu VZDĚLÁVÁNÍ

Členství, které se od řádného členství v Asociaci vizážistů a stylistů ČR liší svým zaměrěním pouze na oblast vzdělávání. Případně jako členství předcházející řádnému členství Gold nebo Silver pro vizážisty kteří ještě nesplňují odborná kritéria proi přijetíí. Členství přináší:


Chcete-li se stát členem programu vzdělávání, je potřeba si předplatit nejméně 3 kurzy s odstupem 6 měsíců. Do členského programu se lze přihlásit přímo v přihlášce na kurz.Přechod na řádné členství není automaticky zaručen, je podmíněn splnění kritérií pro přijetí stejně jako u ostatních žadatelů. Díky přípravě a vzdělávání v AVS-ČR je však pravděpodobnost přijetí vysoká.

Přijetí za řádného člena AVS-ČR:


Přijetí každého člena do Asociace vizážistů a stylistů ČR posuzuje Rada AVS-ČR u každé přihlášky individuálně. Rozhodující jsou zejména dosažené vzdělání v oboru, případně praxe. Nabízené služby a zárověň ukázky prací a úrověň prezentace.

Pro přijetí jako kolektivní člen , určeného pro firmy, školy atp. Nás kontaktujte emailem pro podrobnosti.


Členské poplatky za 12 měsíců jsou následující:

Gold člen: 2500,- Kč na rok

Silver člen:1800,- Kč na rok

Kolektivní člen: 7000,- Kč na rok

Vstupní poplatek v případě přijetí vaší žádosti o členství a přijetí za člena je 500,- Kč u členství Gold a Silver.

 
 Online
  žádost
  o přijetí za
  člena
  AVS-ČR

 
  Výtah ze stanov AVS-ČR   k   prostudování
  Formát PDF

Srovnávací tabulka jednotlivých typů členství