2024 © Asociace vizážistů a stylistů ČR

Asociace vizážistů a stylistů

České republiky

GDPR

V souvislosti s povinnostmi týkající se GDPR na této stránce uvádíme jak nakládáme s vašimi udělenými souhlasy se zpracováním osobních údajů. Níže se podívejte  jak zpracováváme vaše osobní údaje.KURZY

Souhlas udělený ke zpracování vašich osobních údajů v přihlášce na kurzy potřebujeme pro to, abychom mohli vaší přihlášku evidovat pro účely organizace vzdělávací akce. Dále pro vystavení certifikátů o absolvování a evidenci docházky. Následně k ověření při žádosti o vydání duplikátu certifikátu.

Můžete nás kdykoliv požádat o výpis těchto dat i o vyřazení z databáze. V případě vyřazení z databáze pak již nebude možné vystavit případný duplikát certifikátu o absolvování.

Respektujeme vaše soukromí a tak vaše osobní údaje nikdy a za žádných okolností ani neprodáváme a ani nepskytujeme žádné třetí straně.REKVALIFIKACE A ZKOUŠKY ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

Zde zpracováváme vaše osobní údaje, které po nás vyžaduje zákon. A jejich evidence v případě zkoušek odborné způsobilosti je stanovena zákonnou lhůtou. Zde ze zákona vaše osobní údaje v rozsahu přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti a stanoveném zákonem předáváme Ministerstvu zdravotníctví, které vede evidenci, včetně kopie vašeho osvědčení o absolvování zkoušky odborné způsobilosti.

O výmaz dat nás můžete požádat po vypršení zákonné lhůty.

A samozřejmě i zde respektujeme vaše soukromí a tak vaše osobní údaje nikdy a za žádných okolností ani neprodáváme a ani nepskytujeme žádné třetí straně. S vyjímkou účelů vyžadovaných zákonem.EMAIL Newsleter

Zde zpracováváme pouze vaše jméno a emailovou adresu pro účely zasílání novinek do emailu. Emaily vám zasíláme zásadně na zakladě vyjádření vašeho výslovného souhlasu, resp. Objednávky, ať již v přihlášce na kurz a nebo při samostatném objednání novinek na hlavní stránce avs.cz

Výmaz dat zde můžete učinit sami. V každém emailu jde odběr novinek zrušit, čímž se automaticky vymaže i vaše jméno a email z databáze.MAKEUP MAGAZIN

Vám zasíláme v tištěné podobě na vaší poštovní adresu na základě vaší objednávky ze stránky makeupmagazin.cz Zde zpracováváme údaje o vaší adrese a jméno a příjmení, případně název firmy.

Můžete nás kdykoliv požádat o výpis těchto dat i o vyřazení z databáze. V případě vyřazení z databáze pak již nebude možné vám zasílat tištěné výtisky Makeup Magazinu. Pokud zrušíte svůj odběr Makeup Magazinu automaticky vás vymažeme také z naší databáze.

Respektujeme vaše soukromí a tak vaše osobní údaje nikdy a za žádných okolností ani neprodáváme a ani nepskytujeme žádné třetí straně.ČLENSTVÍ

V případě že jste členem Asociace vizážistů a stylistů ČR zpracováváme vaše osobní údaje z přihlášky do asociace. Pro účely evidence členské základny. Pro případné doporučení klientům. Pro komunikaci s vámi jak elektronickými prostředky, tak klasickou poštou.

Můžete nás kdykoliv požádat o výpis těchto dat I o vyřazení z databáze. V případě vyřazení z databáze pak již nebude možné být nadále členem. Po ukončení členství vaše údaje bez zbytečného odkladu mažeme z naší databáze.

Respektujeme vaše soukromí a tak vaše osobní údaje nikdy a za žádných okolností ani neprodáváme a ani nepskytujeme žádné třetí straně. S vyjímkou účelu kdy je to s vaším souhlasem a ve vašem zájmu, tedy doporuční klienta či pracovní nabídky.
OBJEDNÁVKY

V případě že si objednáváte naše produkty zpracováváme vaše osobní údaje za účelem zaslání zboží, vytvoření faktury a vaší osobní údaje odstraňujeme z databáze automaticky po ukončení transakce. Tedy po úhradě a dodání zboží. Dále již jen ze zákona nutné údaje zůstávají na faktuře vystavené vám ke zboží pro účely účetnictví a případné reklamace.

Ani zde vaše osobní údaje za žádných okolností neprodáváme žádné třetí straně.
Jde vám z toho hlava kolem ?


Pak vězte, že je to s námi jednoduché. Sami nemáme rádi když nás někdo bombarduje reklamou a nebo s našimi kontaktními údaji obchoduje. A tak to sami neděláme. S vašimi osobními údaji nakládáme tak jak bychom si sami přáli aby bylo nakládáno s našimi.  Používáme je pouze k účelům u kterých je zjevné, že za tímto účelem jste nám své osobní údaje svěřili.

Pokud si s něčím nejste jisti zeptejte se nás.