2024 © Asociace vizážistů a stylistů ČR

KURZY vypsané termíny | kurzy individuální | o škole | ubytování | přihláška a pravidla | jdu na kurz

Asociace vizážistů a stylistů

České republiky

Lektor:

Petr Lukeš, prezident Asociace vizážistů a stylistů ČR

Petr Lukeš, praxe v oboru od rou 1995, práce pro Yves Saint Laurent, Dior, později tvorba trendů kolekcí pro Salvette, v oboru přednáší od roku 95, od roku 1997 prezident Asociace vizážistů a stylistů ČR. Praxe při líčení pro módní fotografii, přehlídky, TV a také širokou vlastní klientelu. Od roku 2001 se plně věnuje také módní fottografii. Více o lektorovi najdete na webu petrlukes.com

Celkově více než 400 hodin výuky


Master of Stylist je kurz s nejintenzivnějším výcvikem a nejobsáhlejší hodinovým obsahem v České republice zaměřené na styling. Stanete se během roku stylista s pokročilými znalostmi svého oboru. Během roku se vám dostane mimořádné péče a vedle celé řady informací a vzdělání vás čeká velikánské množství praktických cvičení v malé studentské skupině a také možnost ověřit své znalosti v praxi. Povedeme vás k úspěšnému výsledku s individuální péčí.

MASTER OF STYLIST

Termín:

Září 2024 - Září 2025

Cena:

75
000,-

Obtížnost kurzu a požadované předchozí vzdělání:


Složení talentové zkoušky
Osvědčení:

Certifikát Asociace vizážistů a stylistů České republiky o absolvování a rozšiřování kvalifikace.


Praktické uplatnění:

Budete zcela připraveni být profesionálem v oboru. S bohatou odbornou úrovní. Profesionálním portfoliem a zkušenostmi. Uplatníte se v celé šíři oboru od osobního přes korporátní až po fotostyling.


 

 přihláška
  na
  kurz


Tento kurz se skládá z povinných a nepovinných bloků.  Doporučujeme vám absolvovat každý blog jak povinné tak nepovinné.  Neúčast na povinných blocích je možná pouze z vážných důvodů a je nutné si tento blok nahradit.  Účast v nepovinných blocích je spíše vaší výhodou, případnou neúčast není potřeba nahradit, ale přesto doporučujeme i nepovinné bloky absolvovat.

 V případě, že vám během kurzu nastanou vážně důvody pro neúčast jak v povinném, tak nepovinném bloku, umožníme vám jej absolvovat v náhradním termínu.

S obsahovou náplní jednotlivých bloků se seznámíte nejsnáze prostudováním podrobného programu všech obsažených kurzů.

INDIVIDUÁLNÍ VEČERNÍ TRÉNINKY NEJMÉNĚ 4X ZA DOBU KURZU

 

DOMÁCÍ ÚKOLY KTERÉ VÁS POSUNOU DÁLE

 

BOOK

 VYBUDUJETE SI ROZSÁHLÉ PORTFOLIO

ABSOLVUJETE SE MNOU INDIVIDUÁLNÍ LEKCE. PŘI KTERÝCH VÁM PŘEDÁM SVÝCH 25 LET ZKUŠENOSTÍ. CELÝCH 12 MĚSÍCŮ BUDETE MÍT K DISPOZICI PŘÍMÝ KONTAKT A OSOBNÍ KONZULTACE

ABSOLVUJETE VŠECHNY STYLISTICKÉ A VYBRANÉ FOTO KURZY A KURZY PREZENTACE

Povinný kurz je Stylista v Březnu,


Ostatní kurzy je možné absolvovat I v jiném než chronoligickém pořadí, dokonce je můžete v rámci tréninku navštívit I vícekrát v průběhu roku.