2024 © Asociace vizážistů a stylistů ČR

KURZY vypsané termíny | kurzy individuální | o škole | ubytování | přihláška a pravidla | jdu na kurz

Asociace vizážistů a stylistů

České republiky

Pravidla a obchodní podmínky účasti na kurzech, workshopech a trénincích AVS-ČR


 1. Svou rezervaci místa na kurzu potvrdíte odesláním zálohy ve výši 1000,- Kč obratem po přihlášení.
 2. Případně namísto zálohy můžete hradit celé kurzovné, pokud vám to vyhovuje lépe.
 3. V případě že se hlásíte do více kurzů, hradíte zálohu jen jednou a tato je vám odečtena při platbě posledního ze série kurzů.
 4. Kurzovné je splatné tak, aby bylo na účtu asociace nejpozději 10 dnů před zahájením kurzu
 5. Pokud do doby zahájení kurzu nebylo připsáno kurzovné na náš účet, je frekventant povinen se prokázat dokladem o zaplacení.  Například kopií příkazu k úhradě atp.
 6. Kurzovné placené bez předchozí domluvy až v den zahájení kurzu navyšuje cenu o 10%
 7. Při omluvené neúčasti před zahájením kurzu kurzovné nepropadá a je možné jej využít v plné výši na jiný termín konání kurzu, případně zvolit jiný typ kurzu.  Neúčtujeme žádné stornopoplatky.
 8. V případě předem neomluvené neúčasti na kurzu se kurzovné nevrací
 9. V případě neuspořádání kurzu ze strany AVS-ČR z důvodů nemoci lektora, nepředvídatelné události či zásahu vyšší moci, bude kurz uspořádán v náhradním termínu, popřípadě vráceno kurzovné v plné výši
 10. Na rekvalifikačních kurzech je přípustných maximálně 10% omluvené absence
 11. V kurzech, ve kterých se líčí, nebo se prakticky procvičují další postupy, účastníci pracují na sobě ve dvojicích a každý frekventant je pro dalšího kolegu i modelem. Vyjímkou jsou kurzy fotomakeupu a kurzy u kterých je to výslovně uvedeno, kde je model započítán v ceně kurzovného.
 12. V případě, že z nějakého důvodu nemůžete či nechcete být na kurzech s líčením současně modelem můžeme pro vás za poplatek přiobjednat modelku, tato služba se hradí zvlášť a není započítána v ceně kurzu.
 13. Frekventanti se vynasnaží ve vlastním zájmu chodit do výuky včas, aby nerušili pozdním příchodem započatou výuku.
 14. V případě porušování stanovených pravidel, nebo při hrubém narušování výuky, bude účastník napomenut a v případě opakování je možné vyloučení z účasti na kurzu.
 15. Náplň kurzů uváděná na www stránkách v inzerci , nebo v jiných materiálech slouží k orientaci v náplní kurzu. Přesto, že se snažíme a maximální preciznost takto publikovaných informací, může se uspořádání jednotlivých přednášek a jejich posloupnost měnit.


D
ěkujeme, že respektujete všeobecná pravidla účasti na kurzech AVS-ČR a těšíme se s vámi na viděnou na kurzu.

Úplné znění obchodních podmnínek naleznete:
zde ve formátu pdf

K přihlášení na kurz použijte online formulář. Stačí kliknout na oranžový čtverec a otevře se vám okno s přihláškou.

Vaše rezervace kurzu vám bude obratem potvrzena na email.


Doplňující informace:
Pro platby převodem z účtu a složení hotovosti v bance platí
účet č.: 668696001/5500, Reiffeisenbank, a.s.

 

 přihláška
  na
  kurz