2021 © Asociace vizážistů a stylistů ČR

LiveZilla Live Help

Asociace vizážistů a stylistů

České republiky

Nejlepší výrobek roku 2021


O vítezi brzy rozhodne porota profesionálních vizážistů a začátkem roku 2022 zde uvidíte vítězný výrobek roku a také produkty, které získají status Doporučeno AVS-ČR
Každoročně 60 profesionálů, členů AVS-ČR hodnoti přihlášené produkty do soutěže o Nejlepší výrobek roku. Soutěž je určena pro líčidla a produkty jež vizážisté mohou využívat při své práci, např. štětce, labutěnky, odličovadla, atp.


Produkty hodnotí profesionálové tak, že produkt na několik týdnů zařadí do své výbavy a do dotazníků vyplňují svá hodnocení plynoucí z praktického užívání. Hodnotí se:


Funkce: výrobku plynoucí z jeho charakteru, nebo popisu výrobce.

Používání: komfortnost a snadnost používání či aplikace

Design: vzhled a estetika výrobku.
Produkt, který získá titul Nejlepší výrobek roku je jediný produkt s nejvyšším bodovým ohodnocením. Titul smí výrobce či dovozce používat ve spojení s produktem po neomezeně dlouhou dobu, resp. po dobu, kdy produkt zůstává po všech stránkách stejný jako byl v době testování.Produkty, které získají nadprůměrné bodové hodnocení mohou ve spojení s produktem užívat označení doporučeno AVS-ČR po neomezeně dlouhou dobu, resp. po dobu, kdy produkt zůstává po všech stránkách stejný jako byl v době testování.

Přihláška a pravidla

do XXIII. ročníku soutěže o Nejlepší výrobek roku 202
1