2021 © Asociace vizážistů a stylistů ČR

LiveZilla Live Help

Asociace vizážistů a stylistů

České republiky

Asociace vizážistů a stylistů ČR Vyhlašuje XXIV. ročník soutěže o

Nejlepší výrobek roku 2022

Zveme všechny výrobce a dovozce dekorativní kosmetiky a veškerých pomůcek, které mohou při své práci používat vizážisté, stylisté, módní a barevní poradci, image makeři, aby přihlásili své produkty do XXIV. ročníku soutěže o Nejlepší výrobek rokuDo soutěže jsou přípustné zejména:


pravidla soutěže AVS-ČR o Nejlepší výrobek roku
 

Soutěž je určena výrobcům a dovozcům zboží, které je využíváno při práci vizážistů a stylistů. Jistě máte ve své nabídce produkt, který vyniká nad ostatními a konkurencí vysokou kvalitou, komfortním používáním a designem.

Přihlásíte-li takový produkt nebo skupinu produktů do naší soutěže, máte šanci, že právě váš výrobek se stane Nejlepším výrobkem roku.


Podmínky přihlášení do soutěže


Vybrat výrobek z vaší produkce, který poskytnete v dohodnutém počtu exemplářů, jež bude k dispozici profesionálům z členské základny AVS-ČR. Ti ho ve své každodenní praxi vyzkouší, veškeré své poznatky vyplní do dotazníku, který bude koncem roku vyhodnocen.

Způsob vyhodnocování


Ti, kteří budou hodnotit výrobek, obdrží spolu s jedním exemplářem výrobku také dotazník, ve kterém se na bodové stupnici hodnotí tato kritéria:


  1. splnění funkce výrobku vyplývající z charakteru výrobku, nebo z informací k výrobku poskytnutých výrobcem či dovozcem,
  2. příjemnost a snadnost používání či aplikace,
  3. design výrobku.


Co získáte


Nejlepší výrobek získá titul výrobek roku 2022, právo užívat v souvislosti s výrobkem označení

Nejlepší výrobek roku 2022.


Veškeré ostatní výrobky, které získají nadprůměrné bodové ohodnocení na to, aby bylo možno označit výrobek za velmi dobrý, získají možnost užívat v souvislosti s výrobkem označení

Doporučeno AVS-ČR.
Online přihláška do soutěže o nejlepší výrobek roku
Pro každý produkt je potřeba vyplnit samostatnou přihlášku.
Počet přihlášených produktů není omezen
 
 Přihláška
  výrobek
  roku
  2022