2017 © Asociace vizážistů a stylistů ČR

LiveZilla Live Help

Asociace vizážistů a stylistů

České republiky

Asociace vizážistů a stylistů ČR Vyhlašuje XX. ročník soutěže o

Nejlepší výrobek roku 2018


Zveme všechny výrobce a dovozce dekorativní kosmetiky a veškerých pomůcek, které mohou při své práci používat vizážisté, stylisté, módní a barevní poradci, image makeři, aby přihlásili své produkty do XX. ročníku soutěže o Nejlepší výrobek rokuDo soutěže jsou přípustné zejména:


pravidla soutěže AVS-ČR o Nejlepší výrobek roku
 

Soutěž je určena výrobcům a dovozcům zboží, které je využíváno při práci vizážistů a stylistů. Jistě máte ve své nabídce produkt, který vyniká nad ostatními a konkurencí vysokou kvalitou, komfortním používáním a designem.

Přihlásíte-li takový produkt nebo skupinu produktů do naší soutěže, máte šanci, že právě váš výrobek se stane Nejlepším výrobkem roku.


Podmínky přihlášení do soutěže


Vybrat výrobek z vaší produkce, který poskytnete v dohodnutém počtu exemplářů, jež bude k dispozici profesionálům z členské základny AVS-ČR. Ti ho ve své každodenní praxi vyzkouší, veškeré své poznatky vyplní do dotazníku, který bude koncem roku vyhodnocen.

Způsob vyhodnocování


Ti, kteří budou hodnotit výrobek, obdrží spolu s jedním exemplářem výrobku také dotazník, ve kterém se na bodové stupnici hodnotí tato kritéria:


  1. splnění funkce výrobku vyplývající z charakteru výrobku, nebo z informací k výrobku poskytnutých výrobcem či dovozcem,
  2. příjemnost a snadnost používání či aplikace,
  3. design výrobku.


Co získáte


Nejlepší výrobek získá titul výrobek roku 2018, právo užívat v souvislosti s výrobkem označení

Nejlepší výrobek roku 2018.


Veškeré ostatní výrobky, které získají nadprůměrné bodové ohodnocení na to, aby bylo možno označit výrobek za velmi dobrý, získají možnost užívat v souvislosti s výrobkem označení

Doporučeno AVS-ČR.
Online přihláška do soutěže o nejlepší výrobek roku
Pro každý produkt je potřeba vyplnit samostatnou přihlášku.
Počet přihlášených produktů není omezen


Uzávěrka přihlášek je  30.11. 2018

Termín dodání produktů nejpozději 5.12. 2018


 
 Přihláška
  výrobek
  roku
  2018