2024 © Asociace vizážistů a stylistů ČR

KURZY vypsané termíny | kurzy individuální | o škole | ubytování | přihláška a pravidla | jdu na kurz

Asociace vizážistů a stylistů

České republiky

Zkoušky odborné způsobilosti ve smyslu zákona č. 179/2006 Sb. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Vizážistika se stala jedním z mnoha oborů Národní soustavy kvalifikací (NSK). NSK kvalifikační standarty jednotlivých profesí a současně stanoví  Hodnoticí standard , jak se tyto znalosti a dovednosti budou ověřovat, tedy jak se budou zkoušet. Zkoušky probíhají prostřednictvím autoriziovaných osob a Asociace vizážstů a stylistů ČR je autorizovanou osobou oprávněnou provádět zkoušky pro obor Vizážistka (kód: 69-035-M) Získané osvědčení je veřejnou listinou podobně jako výuční list v oboru.
Obsah zkoušky v souladu s kvalifikačním standardem profesní kvalifikace:


Posuzování stavu pleti

Poskytování poradenství v oblasti dekorativní kosmetiky a vizážistiky

Provádění povrchového čištění pleti

Zhodnocování tvaru obličeje, jeho jednotlivých částí a navrhování korekce vzhledových nedostatků

Posuzování a úprava obočí

Provádění denního a večerního líčení

Provádění aplikace umělých řas

Navrhování a provádění líčení pro modeling, fotografii a soutěžní (fantazijní) líčení

Dodržování hygienických zásad při použití kosmetických nástrojů a pomůcek

Objednávání přípravků, pracovního materiálu a pomůcek pro péči o pleť

Provádění vyúčtování služeb

Poskytování první pomoci klientům při péči o tělo


Podrobný popis a způsoby vyhodnocení jednotlivých částí zkoušky, najdete vždy aktuální na webové stránce NSK:

http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1459-Vizazistka/revize-2032


Doba trvání zkoušky:

Závisí na počtu uchazečů, nejméně však 6 - 8 hodin


Průběh zkoušky:

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Seznámíme vás rovněž s detailním průběhem zkoušky a jejím hodnocením.


Modely na praktickou část:

Praktické činnosti budou předvedeny na figurantech.

Rádi vám zajístíme modelku na zkoušku.

Zdravotní způsobilost:

Zdravotní způsobilost je vyžadována. Doložíte jí platným zdravotním průkazem pracovníka v potravinářství, který vám vystaví váš praktický lékař.


Přihlášení na zkoušku:

Po odeslání přihlášky vás jako autorizovaná osoba registrujeme ke zkoušce. Na email vám obratem zasíláme pozvánku ke zkoušce. Vaše přihlášení ze zákona také oznamujeme autorizujícímu orgánu což je Ministerstvo zdravotnictví.


Vyhodnocení zkoušky:

Vyhodnocení průběhu zkoušky vám oznámíme ještě v den konání zkoušky a v případě úspěšného složení zkoušky si rovnou odvezete vaše osvědčení.

 

 přihláška
  na
  zkoušku


Vypsané termíny

4. Prosince 2017

16. února 2018

22. dubna 2018

3. Srpna  2018

Termíny zkoušek odborné způsobilosti.

Zkoušku můžete absolvovat ve skupinových termínech, které s předstihem najdete vypsané v tabulce výše.

V případě že byste rádi absolvovali zkoušku individuálně či v jiném termínu, rádi vám vyjdeme vstříc. Zkouška je v individuáním režimu nákladnější. Možnosti najdete v přihlášce ke zkoušce.

 

 přihláška
  na
  zkoušku


Vypsané termíny

2.Srpna 2024

ZKOUŠKY ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI