2020 © Asociace vizážistů a stylistů ČR

LiveZilla Live Help
KURZY vypsané termíny | kurzy individuální | o škole | ubytování | přihláška a pravidla | jdu na kurz

Asociace vizážistů a stylistů

České republiky

Zkoušky odborné způsobilosti ve smyslu zákona č. 179/2006 Sb. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Vizážistika se stala jedním z mnoha oborů Národní soustavy kvalifikací (NSK). NSK kvalifikační standarty jednotlivých profesí a současně stanoví  Hodnoticí standard , jak se tyto znalosti a dovednosti budou ověřovat, tedy jak se budou zkoušet. Zkoušky probíhají prostřednictvím autoriziovaných osob a Asociace vizážstů a stylistů ČR je autorizovanou osobou oprávněnou provádět zkoušky pro obor Vizážistka (kód: 69-035-M) Získané osvědčení je veřejnou listinou podobně jako výuční list v oboru.
Obsah zkoušky v souladu s kvalifikačním standardem profesní kvalifikace:


Posuzování stavu pleti

Poskytování poradenství v oblasti dekorativní kosmetiky a vizážistiky

Provádění povrchového čištění pleti

Zhodnocování tvaru obličeje, jeho jednotlivých částí a navrhování korekce vzhledových nedostatků

Posuzování a úprava obočí

Provádění denního a večerního líčení

Provádění aplikace umělých řas

Navrhování a provádění líčení pro modeling, fotografii a soutěžní (fantazijní) líčení

Dodržování hygienických zásad při použití kosmetických nástrojů a pomůcek

Objednávání přípravků, pracovního materiálu a pomůcek pro péči o pleť

Provádění vyúčtování služeb

Poskytování první pomoci klientům při péči o tělo


Podrobný popis a způsoby vyhodnocení jednotlivých částí zkoušky, najdete vždy aktuální na webové stránce NSK:

http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1459-Vizazistka/revize-2032


Doba trvání zkoušky:

Od 9:00 do 18:00


Průběh zkoušky:

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Seznámíme vás rovněž s detailním průběhem zkoušky a jejím hodnocením.


Modely na praktickou část:

Praktické činnosti budou předvedeny na figurantech, které si ke zkoušce zajistí uchazeč.

Můžeme vám zajistit modelku na zkoušku. Tato služba se účtuje nad rámec poplatku za provedení zkoušky a je možné si jí zvolit v přihlášce ke zkoušce.


Zdravotní způsobilost:

Zdravotní způsobilost je vyžadována. Doložíte jí platným zdravotním průkazem pracovníka v potravinářství, který vám vystaví váš praktický lékař.


Přihlášení na zkoušku:

Po odeslání přihlášky vás jako autorizovaná osoba registrujeme ke zkoušce. Na email vám obratem zasíláme pozvánku ke zkoušce. Vaše přihlášení ze zákona také oznamujeme autorizujícímu orgánu což je Ministerstvo zdravotnictví.


Vyhodnocení zkoušky:

Vyhodnocení průběhu zkoušky vám oznámíme ještě v den konání zkoušky a v případě úspěšného složení zkoušky si rovnou odvezete vaše osvědčení.

 

 přihláška
  na
  zkoušku


Vypsané termíny

4. Prosince 2017

16. února 2018

22. dubna 2018

3. Srpna  2018

Termíny zkoušek odborné způsobilosti.

Zkoušku můžete absolvovat ve skupinových termínech, které s předstihem najdete vypsané v tabulce výše.

V případě že byste rádi absolvovali zkoušku individuálně či v jiném termínu, rádi vám vyjdeme vstříc. Zkouška je v individuáním režimu nákladnější. Možnosti najdete v přihlášce ke zkoušce.

Více informací o zkouškách odborné způsobilosti bychom vám rádi přiblížili přetiskem článku z Makeup Magazinu, kde se o zkoušce dozvíte další užitečné informace:


Změny v kvalifikaci Vizážista

Nová úroveň profesní kvalifikace


Vizážistika se stala součástí Národní soustavy kvalifikací, což je průběžně budovaný, státem podporovaný registr profesních kvalifikací existujících na pracovním trhu v ČR. Umožňuje zájemcům získat celostátně uznávané osvědčení o jejich profesní kvalifikaci, aniž by museli zasednout do školních lavic. Toto nové osvědčení je nejvyšším možným dokladem o vzdělání v našem oboru. V podstatě se jedná o doklad na úrovni například výučního listu v oboru. Doklad o kvalifikaci můžete získat od tzv. autorizovaných osob v příslušném oboru. Autorizované osoby jsou fyzické i právnické osoby, které získaly autorizaci od příslušného ministerstva. Asociace vizážistů a stylistů ČR se stala autorizovanou osobou a bude tak možné u nás absolvovat zkoušky odborné způsobilosti podle zákona č. 179/2006 Sb. a získat Osvědčení o profesní kvalifikaci pro obor Vizážistka (kód: 69-035-M).


Teprve se chystám stát se Vizážistkou


Nově budou všechny rekvalifikační kurzy ukončeny závěrečnou zkouškou a stejným osvědčením o profesní kvalifikaci. Mění se tím to, že díky vyššímu dosaženému vzdělání je pro rekvalifikaci v oboru nutné absolvovat minimálně 80 hodinový rekvalifikační kurz. Toho se také týká změna v naší nabídce kurzů. Rekvalifikaci v oboru bude možné nově získat absolvováním kombinace kurzů Vizážista 1 a Vizážista 2 a nebo desetidenním kurzem Vizážista rekvalifikace. Příslušná kvalifikace je rovněž součástí všech rozsáhlejších kurzů, tedy Vizážista speciál a Vizážista komplet.


Už pracuji nebo jsem absolvovala rekvalifikační kurz v minulosti


V takovém případě je možné se přihlásit přímo na zkoušku odborné způsobilosti. V případě jejího úspěšného složení získáte osvědčení s celostátní platností, což umožní dát Vaší praxi a předchozímu vzdělání nový a vyšší oficiální statut.


K čemu Vám doklad slouží


Doklad (certifikát) o úspěšném vykonání zkoušky z profesní kvalifikace evidované v Národní soustavě kvalifikací má, stejně jako výuční list, statut veřejné listiny – prokazuje, že jeho držitel je kompetentní vykonávat povolání, pro které je stanovena daná kvalifikace, a jako takový je uznáván.Obsah zkoušky


Je dán pro jednotlivé obory závazným hodnotícím standardem. Zkoušky mají tedy u všech autorizovaných osob podobný průběh a prověřují Vaši odbornou způsobilost v předem daném okruhu témat. Zkouška zabere 6-8 hodin času a se započtením nutných přestávek je nutno počítat s  tím, že je celodenním programem.

V Asociaci vizážistů a stylistů budou zkoušky probíhat v několika režimech. Jednak jako řádné zakončení rekvalifikačních kurzů Vizážista. Dále pak budou vypsány termíny pro uchazeče o absolvování pouze zkoušky ve skupinových termínech s více uchazeči. A v  případě, že to odpovídá vašim preferencím, nebo zkoušku budete z jakéhokoliv důvodu potřebovat absolvovat naléhavě či v individuálním termínu, budeme Vám schopni uspořádat zkoušku i individuálně pro jednu osobu.

Přesná náplň zkoušky je na naší webové stránce avs.cz a nebo na stránce Národní soustava kvalifikací narodnikvalifikace.cz


 

 přihláška
  na
  zkoušku


Vypsané termíny

19. Února 2021

23. Května 2021

6. Srpna 2021


ZKOUŠKY ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI